• Property investment
  • 1400 mio. euro

Redito Property Investors er et uafhængigt investeringsfirma med fokus på ejendomsinvesteringer i Norden. Selskabet fokuserer på ejendomsinvesteringer, der skaber høj potentiel værditilvækst, stærkt cash flow og bæredygtig, langsigtet værdi for investorerne.

Redito har specialiseret sig i at skabe, implementere og forvalte investeringer for institutionelle investorer, family offices, fonde og private investorer, der ønsker det højeste risikovægtede afkast på ejendomsengagementer i Norden. Virksomheden har forvaltede aktiver for mere end 1.200 mio. euro og vurderer løbende nye forretningsmuligheder. Redito har tre forskellige investeringsfirmaer: Trophi Fastighets AB, Serena Properties AB og Redito Bostad.

Redito har kontorer i Stockholm og Helsinki og består af et team med omfattende erfaring inden for fast ejendom.

Overtog en geografisk spredt ejendomsportefølje

Pia Lindborg, Portfolio Manager hos Redito, deltog i et arrangement i Finland, hvor Assetti blev præsenteret. På det tidspunkt var Pia ansvarlig for en ejendomsportefølje, der bestod af ca. 80 ejendomme i Finland.

Udfordringen i Pias dagligdag var det store område, Redito var tilstede i. Hun arbejdede selv i Helsinki, og ejendomsporteføljen var spredt ud over Finland og resten af Norden. Ejendommene lå fysisk meget langt fra hinanden, nogle gange flere hundrede kilometer. Administrationen af sådan en portefølje med ret gamle og ikke særligt hjælpsomme systemer reducerede produktiviteten i hendes arbejde. Oplysningerne var hverken ensartede eller up-to-date. Sådan overtager man sådan en portefølje?

Efter at være blevet introduceret til Assetti fik Pia mulighed for selv at prøve applikationen. Da prøveperioden var overstået, var Pia overbevist om fordelene ved Assetti og ønskede at fortsætte med en mere avanceret ejendomsforvaltning med Assetti.

“Assetti spillede en vigtig rolle i overtagelsen af ​​en så stor portefølje”, siger Pia Lindborg, “at overtage denne geografisk fragmenterede portefølje var muligt med Assetti.”

Ud over at overtage ejendomsporteføljen visualiserede Assetti porteføljen og de vigtigste oplysninger – det gjorde det lettere at kommunikere med kollegerne i Sverige.

Fokus på forretningsplanlægning, ikke indsamling af data

Redito opererer i både Sverige og Finland. Via Pia blev Assetti også introduceret til Sverigeskontoret. Newsec fungerede som Reditos administrator og blev interesseret i Assetti. De vigtigste operative udfordringer, de stod overfor, drejede sig om forretningsplanlægning for ejendomsaktiver. De manglede et værktøj, der ville gøre arbejdet problemfrit og forretningsplanlægningen nem. Redito havde brug for en løsning, der ville gøre deres arbejde med Newsec ensartet og bedre.

Gennem Assetti kunne Newsecs administratorer og Reditos kapitalforvaltere opbevare og formidle ejendomsoplysninger på ét sted. Ved at have en løsning, hvor informationerne kunne opdateres og ses centralt, opnåede man sammenhæng for begge parter. Forretningsplaner blev lavet online, og information blev nemt delt i Assetti i stedet for email-besvær og Word-dokumenter.

“Forretningsplanlægning er virkelig nemt med Assetti. Det er endnu mere bemærkelsesværdigt, at vi sparer så meget tid ved at bruge skytjenesten Property Asset Management. Mængden af manuelt arbejde er faldet betydeligt, og vi har kunnet fokusere på vores kerneforretning. Nu kan vi virkelig fokusere på planlægning, og vi behøver ikke at bekymre os om dataenes nøjagtighed “, siger Emil Natanaelsson, Portfolio Manager hos Redito.