Tehokas taloushallinto on avaintekijä kiinteistöomaisuuden hallinnassa ja kehittämisessä. Haluamme löytää tilitoimistoja, jotka haluavat tarjota asiakkailleen parempaa raportointia ja yhteiskäyttöisiä työkaluja tehostamaan yhteistyötä talousasiantuntijoiden ja kiinteistösijoittajien välillä.

Mitä tarjoamme tilitoimistoille?

 

Tarjoamme Assetti-palvelua osaksi kokonaisratkaisua toimimaan yhdessä taloushallinnon palveluiden kanssa, jonka avulla tilitoimistot voivat:

 • automatisoida kiinteistösijoittamiseen liittyvän toiminnanohjauksen, kuten vuokrankorotukset, vuokralaskutuksen ja raportoinnin
 • tarjota yhteiskäyttöisen kiinteistötietopalvelun talousasiantuntijoille ja kiinteistösijoittajille
 • tuottaa taloushallintopalveluita sen ulkoistaneille kiinteistösijoittajille ja varainhoitoyhtiöille entistä tehokkaampaa kiinteistöomaisuuden raportointia
 • tuottaa asiakkaille parempaa informaatiota päätöksenteon tueksi ja vapauttaa heidän aikaansa kiinteistöjen kehittämiseen ja tuottojen maksimointiin
 • tehostaa ja automatisoida kiinteistösijoittajien ja varainhoitoyhtiöiden taloushallinnon prosesseja tarjoamalla asiakkaille modernit työkalut sekä niiden väliset integraatiot palveluna = asiakkaalle helppo, älykäs ja tehokas taloushallinto

 

 

 

Assetti tarjoaa tilitoimistoille mahdollisuuden tarjota yhdessä taloushallinnon asiantuntijapalveluiden kanssa parempaa toiminnanohjausta yhtenä kokonaisuutena sijoitustoiminnan laajuudesta riippumatta. Hyötyinä asiakas saa modernin pilvipalvelun kiinteistövarallisuuden, vuokralaissuhteiden, vuokralaskutuksen ja kiinteistöraportoinnin hallintaan. Haluamme tehostaa toimintatapoja siten, että kun asiakas solmii uuden vuokrasopimuksen, on tieto talousasiantuntijan käytettävissä samassa muodossa ja yhtäaikaisesti.

Mitä yhteistyö tarkoittaa?

Muodostamme yhdessä taloushallinnon asiantuntijoidenne kanssa toimivan kokonaisratkaisun kiinteistöomaisuuden ja -varainhoidon hallintaan sekä raportointiin.

 1. Kokonaisratkaisun avulla pystytte tarjoamaan valmista toimintamallia kaikille kiinteistösijoittaja-asiakkaille siten, että tarvitsemanne tieto on yhdessä järjestelmässä, joka keskustelee keskenään kirjanpitojärjestelmän kanssa automaattisesti.
 2. Koulutamme henkilökuntanne käyttämään Assettia ja tarjoamaan parempaa raportointia asiakkaillenne. Integroimme järjestelmän toimimaan yhdessä käyttämänne kirjanpitojärjestelmän kanssa.
 3. Edellä mainitun lisäksi tarjoamme teille myös lisätuloja Assetti-palvelun lisenssimyynnistä osana kanavakumppaniohjelmaamme.

Kokemuksemme kiinteistöalan taloushallintoon ja toiminnanohjaukseen tarvittavista integraatioista sekä niiden toteuttamisesta varmistavat asiakaslähtöisen ratkaisun toimivuuden käytännössä. Asiantuntijanne ovat apuna talouden suunnittelussa ja tulkinnassa. Tarjoamme asiakkaillenne sopivimmat työkalut oman toimialansa tietojen analysointiin ja tulkintaan. Täsmällinen ja tehokas taloushallinto yhdistettynä Assettiin tarjoaa asiakkaillemme tärkeää ja luotettavaa tietoa kiinteistöjen hallintaan sekä kehittämiseen.

 

 

LUE LISÄÄ NETVISOR- JA PROCOUNTOR-INTEGRAATIOSTA

 

Assetti tarjoaa työkalut:

 • Vuokrasopimusten hallinnointiin ja raportointiin - Assetilla korvaat excelit ja muut listat, joissa on vuokrasopimustietoja
 • Vuokrankorotusten automatisointiin - Saat tehtyä vuokrasopimusten indeksikorotukset automaattisten vuokrankorotusten avulla
 • Ennakoiden ja saatavien raportointiin - Kiinteistösijoittajalla on aina automaattisesti päivitetty tilanne maksatustietojen osalta, jotka haetaan päivittäin kirjanpitojärjestelmästä
 • Kiinteistöjen taloustiedon hallintaan (mukaan lukien budjetointi) ja raportointiin - (lisää teksti)
 • Tiedonjakamiseen kiinteistösijoittajan kanssa
 • Valmiit integraatiot yleisimpiin kirjanpitojärjestelmiin. Esimerkiksi Integrointi Procountoriin tai Netvisoriin mahdollistaa laskujen lähettämisen ja maksutilanteen seurannan Assetista tilitoimistollenne ja kiinteistöjen omistajille.

Kun hankitte uusia asiakkaita tai mietitte miten palvella luotettavasti nykyisiä asiakkaitanne,  Assetti tarjoaa erinomaisen kilpailuedun yrityksellenne. Voitte tuottaa palveluita nopeasti, hoitaa raportoinnin visuaalisesti ja toimia näin kiinteistöliiketoiminnan erityisasiantuntijana helpottaen samalla omaa työkuormaanne olennaisesti automaation avulla.

 

Lisätietoja tietojen siirrosta nettisivuillamme

 

Integraatiot

Johanna Närvä-Hakala
+358 40 868 0380
johanna@assetti.pro
Book a meeting