4.10.2018, Helsinki, Suomi

Yksi Saksan johtavista kiinteistösijoituskonserneista, HIH Real Estate, on ottanut suomalaisen kiinteistöomaisuuden hallintaohjelmiston, Assetin, käyttöönsä. Yritys julkisti tiedon sivuillaan eilen. Assetin avulla HIH Real Estate pystyy tehostamaan yhteistyötä konsernin sisällä sekä lukuisien sidosryhmiensä kanssa.

Assetti on helppokäyttöinen kiinteistövarainhoidon järjestelmä

“Liiketoiminnan digitalisointi on tällä hetkellä avainasemassa konsernimme toiminnan kehittämisessä. Uudet digitaaliset sovellukset, kuten Assetti, ovat erinomaisia työkaluja tämän muutoksen eteenpäin ajamisessa” kertoo Erik Marienfeldt, HIH Real Estate-konsernin toimitusjohtaja.

Assettia käyttämällä HIH pystyy kehittämään varainhoidon prosesseja ja lisäämään tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä konsernin jokapäiväisiin tehtäviin. Assetin avulla konsernin sisäisten ja monien ulkoisten sidosryhmien, kuten varainhoitajien, kiinteistömanagereiden ja sijoittajien, välinen kommunikointi tehostuu. HIH Real Estate tulee käyttämään Assettia kommunikointivälineenä myös kumppaneiden, esimerkiksi investoreiden, kiinteistövälittäjien ja arvioijien, kanssa.

“Toivotamme HIH-konsernin lämpimästi tervetulleeksi Assetin asiakkaaksi. Kiinteistöala on pitkään ollut siiloutunut, minkä takia alan ammattilaiset ovat käyttäneet paljon Exceliä ja sähköposti on ollut ainoa kommunikointiväline. Assetti on helppokäyttöinen kiinteistövarainhoidon työkalu, joka vie tiimin jäsenten välisen kommunikoinnin uudelle tasolle ja tuo lisäarvoa konsernin liiketoimintaan” sanoo Hannu Rantanen, Assetin perustajajäsen ja toimitusjohtaja.

HIH Real Estate-konserni:

HIH-konserni on yksi Saksan johtavista kiinteistöjohtamisen ja -sijoittamisen yrityksistä. Konsernilla on yli 21 miljardin euron edestä varoja johdettavana ja henkilöstöä töissä noin 640. Konserniin kuuluu HIH Real Estate, Warburg-HIH Invest Real Estate, HIH Property Management ja INTREAL. HIH Real Estate tarjoaa kiinteistöjohtamisen palveluita sekä samalla hoitaa koko konsernin omistuksia. Palveluihin kuuluu mm. varainhoito, vuokrajohtaminen, kiinteistöjohtaminen, projektikehitys ja institutionaalinen neuvonanto.

Assetti:

Assetti on suomalainen kiinteistöteknologian yritys, joka tarjoaa innovatiivista digitaalisen kiinteistövarainhoidon työkalua kiinteistöalan ammattilaisille. Assetilla on yli 40 asiakasta ja yli 600 käyttäjää.

Assetti-ohjelmisto yhdistää käyttäjän kiinteistötiedon yhteen sovellukseen. Tämä mahdollistaa käyttäjää palauttamaan portfolioihin, kiinteistöihin, vuokriin ja sopimuksiin liittyvän tärkeän tiedon helposti ja vaivattomasti. Lukuisat integraatiot eri ohjelmien ja tietojärjestelmien kanssa vähentävät aikaa vievää, manuaalista tiedon käsittelyä.

Lisätietoja:

Hannu Rantanen, Assetti
+358 40 5378722
hannu@assetti.pro
www.assetti.pro