Kiinteistövarainhoitajilla on usein monia eri rahastoja ja kiinteistöjä hoidettavana. Välillä tässä kiinteistövarainhoidon värikkäässä maailmassa saattaa kuitenkin tulla seinä vastaan: kohteet eivät tuota ja asiakkaat eivät ole tyytyväisiä. Mitä tässä tilanteessa voisi tehdä, jotta varainhoito olisi tehokasta ja tuottavaa?

Tuottavan kiinteistövarainhoitajan on tärkeä keskittyä työssään neljään keskeiseen asiaan:  

  1. Arvon säilyttämiseen
  2. Luovaan ajatteluun
  3. Kiinteistötiedon keräämiseen ja tulkitsemiseen
  4. Mahdollisuuksien näkemiseen

Mistä on tehokas kiinteistövarainhoitaja tehty?

Käymme seuraavaksi yksitellen läpi jokaisen kohdan ja kerromme, kuinka saisit terästettyä omia kiinteistövarainhoidon prosesseja näillä keinoilla entistä toimivimmiksi. 

1. Arvon säilyttäminen

Tärkein tehtävä varainhoidossa on tietenkin kohteen arvon säilyttäminen ja kasvattaminen. Jokainen varainhoitaja voi toimia eri tavalla, koska varainhoidon tavan määrää luonnollisesti itse kohde – ja kohteet ovat aina yksilöllisiä.

Varainhoitajan on ensinnäkin tunnistettava kohteen tyyppi. Onko kyseessä vakaa, arvonsa säilyttävää kohde vai kenties kehittyvä arvonlisäyskohde, jota varten täytyy tehdä useitakin investointeja?

Toiseksi, hyvä varainhoitaja huomioi lisäksi kohteen ominaisuudet ja sen hetkisen tilanteen – ja lopulta muovaa varainhoidon tavat näiden asioiden pohjalta, jotta kohteen arvo joko nousee tai säilyy.

2. Luova ajattelu

Varainhoidossa tarvitaan luovaa ajattelua, sillä kuten aikaisemmin mainitsin: jokainen kiinteistö on yksilöllinen. Kiinteistöjä voi toki vain vuokrata, mutta kekseliäs varainhoitaja pohtii, mitä uutta kohteille voisi tehdä.

Tällöin puhutaan usein niin sanotuista value add-kohteista. Niitä pyritään jatkokehittämään kassavirran parantamiseksi. Varainhoidossa voi siis myös hyödyntää markkinoinnillisia näkökulmia ja pohtia, kuinka kohdetta voi rakentaa tuotteena toimivammaksi. On lisäksi hyvä miettiä, miten kohteen voisi esimerkiksi brändätä.

3. Kiinteistötiedon kerääminen ja tulkitseminen

Kiinteistötiedosta johdetun informaation tärkeyttä ei voi varainhoidossa ja kiinteistöalalla korostaa liikaa. Informaation avulla pystyy mm. seuraamaan toteutuvatko suunnitelmat, jotka kohteeseen on tehty ja mikä on investointien suhde lopulliseen tuottoon.

Laskentataulukoista ja erilaisista järjestelmistä haettava kattava data on oltava varainhoitajalla nopeasti käsiteltävänä ja analysoituna. Tämän pohjalta on pystyttävä tekemään päätöksiä.

Esimerkiksi Assetin avulla varainhoitaja näkee kohteisiin liittyvän ajantasaisen data-analyysin heti visualisoituna, mikä nopeuttaa entisestään päätöksentekoprosesseja ja jatkosuunnitelmien tekoa.

4. Mahdollisuuksien näkeminen

Kukapa ei hyötyisi elämässään tai työssään kokemuksesta?

Erilaisten kohteiden varainhoito ja vuosien kokemus avartaa varainhoitajan näkökulmia, ja uusia tapoja kiinteistöjen arvon tuottamiselle pystyy tällöin ideoimaan. Menee vuosia ennen kuin varainhoitaja oppii tuntemaan, miten kukin kiinteistö käyttäytyy. Uusien tulomahdollisuuksien kehittäminen vie siis aina aikaa.

Jos haluaa, niin tulomahdollisuuksia voi perinteisen vuokran lisäksi miettiä kustannusten kautta. Kustannukset voi niin sanotusti “vyöryttää” vuokralaisille esimerkiksi erilaisina hoito- ja käyttövuokrina. Kokenut varainhoitaja oivaltaa tällaiset mahdollisuudet ja toteuttaa uudet ideansa kerätyn, luotettavan datan perusteella.

Ihmiset ovat loppujen lopuksi kaiken lähtökohta – myös varainhoidossa

Kiinteistöjohtaminen, kuten kaikki muukin asiajohtaminen, on pitkälti tiedolla johtamista. Päätökset ja toimenpiteet perustuvat luotettavaan ajantasaiseen dataan, joten varainhoitajan pääasiallisena tehtävänä onkin toimittaa tietoa.

Vaikka numeroita ja dataa tulee käsiteltyä päivän aikana paljon, hyvää asiakaspalvelua ei varainhoidossakaan sovi unohtaa. Puhutaan kiinteistöistä ja kohteista, mutta loppujen lopuksi varainhoitoakin tehdään aina ihmisille.