• Asset management
  • 150 mio. euro

Antti Jäntti, Property Asset Manager for Apotekernes pensionskasse i Finland, har ansvaret for en ejendomsportefølje med en værdi på 150 mio. euro. Med sådan et ansvar var han på udkig efter en løsning, der kunne lette hans arbejde og hjælpe ham med at betjene kunderne bedre. Samtidig ønskede han også at støtte og hjælpe sine kolleger med deres arbejde.

Hvordan får vi processerne til at fungere problemfrit og effektivt?

Et af de spørgsmål, som Assetti løste for pensionskassen, var ledelse og engagement gennem information. Blandt Antti Jäntti opgaver er at rapportere, hvordan ejendomsporteføljen, som han er ansvarlig for, klarer sig.

Han rapporterer månedligt, kvartalsvis og årligt til bestyrelsen. Nøgletal omfatter grundlæggende oplysninger som afkast, ledige lejemål og løbetid, analyse af fordeling af aktiver efter type og placering, større udviklingsbehov og planlagte investeringer.

Men da informationerne lå spredt forskellige steder og i to separate it-systemer, blev Antti tvunget til hver gang at indsamle og analysere oplysningerne manuelt. Derefter kopierede han oplysningerne sammen til en rapport, som han leverede enten som en e-mail med en vedhæftet fil til deltagerne forud for møderne eller gemte i en filmappe på firmaets servere.

Dette var tidskrævende og frustrerende, og der kunne ske fejl.

Assetti var en game changer

Ved at anvende Assetti kunne Antti bruge sin tid på analyse og på at gennemgå ejedommene og deres performance. Han sparede meget tid og fik engageret bestyrelsen mere ved at tage dialogen gennem Assetti. Den virkelige værdi ved løsningen var at gøre dataene tydelige, forståelige og synlige. Det er muligt at identificere alle afvigelser og analysere de bagvedliggende årsager – og at handle på dem.

En af Anttis bedste oplevelser er den første oplevelse, han havde med Assetti.

“Inderst inde vidste jeg, at to af mine ejendomme var urentable. Men da jeg så det på storskærmen første gang, blev det åbenlyst på en meget tydelig og konkret måde”, siger Antti Jäntti.

Antti blev chokeret over at se den indvirkning, ejendommene havde på den samlede performance for hans portefølje. Det blev starten på salget af disse to aktiver, hvilket øgede afkastet betydeligt.

Uden Assetti kunne Antti have gjort det alligevel, men det blev meget nemmere at træffe beslutningen: at få tilsagn og godkendelse fra bestyrelsen og at levere resultaterne.