Joskus voi olla haastavaa pysyä huipulla pyörittäessään kiinteistöomaisuudenhoitoyritystä. Sinun on samanaikaisesti laadittava yrityksellesi selkeä strategia, noudatettava sitä, huolehdittava vuokralaisista ja varmistettava kassavirta. Paras tapa löytää tasapaino kaikkien tehtävien välillä on selkeyttää liiketoimintatavoitteita ja asettaa näille tavoitteille suorituskykyindikaattorit. 

Mitä tunnuslukuja on kiinteistöomaisuuden hallinnassa?

Lyhyesti selitettynä, tunnusluku on mitattava arvo, joka kertoo, kuinka yritys suoriutuu tavoitteistaan. Tunnusluvut vaihtelevat toimialoittain. Markkinoinnin ammattilaiselle yksi tärkeä tunnusluku voi olla blogin lukijoiden lukumäärä, kun taas myyjälle esimerkiksi liidien kuukausikohtainen lukumäärä. Nyt todennäköisesti pohdit, että mitkä tunnusluvut ovat merkityksillisimpiä kiinteistöpäällikölle. Siinä tapauksessa olet tullut oikeaan paikkaan. Seuraavaksi paljastamme sinulle, mitkä ovat varainhoidon viisi tärkeintä tunnuslukua ja miksi niitä tulisi seurata säännöllisesti.

1. Vajaakäyttöaste

Vajaakäyttöaste on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, joita kiinteistöpäällikön tulisi seurata. Vajaakäyttöaste on prosenttimäärä kaikista kiinteistössäsi olevista tiloista, jotka ovat käytettävissä. Se on päinvastainen kuin käyttöaste, joka taas on prosenttimäärä käytössä olevista tiloista. Voit kasvattaa kassavirtaasi entistä enemmän seuraamalla vajaakäyttöastettasi ja reagoimalla korkeisiin vajaakäyttöprosentteihin.

Vajaakäyttöaste saadaan kertomalla tyhjien tilojen lukumäärä 100:lla, minkä jälkeen tulos jaetaan tilojen kokonaismäärällä.

Vajaakäyttöasteen tilat sisältää kaikki vuokrattavana olevat tilat, ilman vuokralaisia olevat tilat ja tilat, jotka eivät tällä hetkellä ole vuokrattavissa remontin tai korjausten vuoksi.

 

 

2. Vuokralaisten vaihtuvuus

Mikäli olet kiinteistöpäällikkö, pidät todennäköisesti vuokralaisia hyvin tärkeänä osana toimintaa. Yksi vuokralaisiin liittyvä tunnusluku, jota tulisi seurata, on vuokralaisten vaihtuvuus. On tavallista, että vuokralaiset muuttavat yhden tai kahden vuoden välein yksikön markkina-alueesta riippuen.

Jos vaihtuvuus on huomattavasti keskimääräistä korkeampi, tässä on kysymyksiä, jotka kannattaa kysyä itseltään. Buildiumin mukaan kysymykset voivat olla seuraavat:

  • Ovatko korjaukset ja kunnossapito myöhässä?
  • Puuttuuko minulta vuokraukseen liittyviä peruspalveluita ?
  • Veloitanko liikaa vuokraa?
  • Reagoinko tarpeeksi asukkaiden huolenaiheisiin?

Syiden selvittämisen apuna voi olla muuttamisen syyn kysyminen suoraan vuokralaiselta.

 

 

 

3. Tuotto

Liikekiinteistöihin sijoittaessa, ensimmäisenä usein herää kysymys kiinteistön tuottotasosta. Mutta miksi tuotolla on niin paljon merkitystä? 

Tuotto on tärkeä tapa mitata sijoituksen nykyiset ja tulevat tuotot. Nykyinen tuotto ja se, mitä saat tulevaisuudessa, ovat avaintekijöitä. Tuotto on prosenttilukema, joka perustuu kiinteistön tuloihin / markkina-arvoon, juokseviin kustannuksiin ja vuosituloihin. Tyypillisesti hyvät liikekiinteistöt tuottavat huomattavasti korkeamman tuoton kuin asuinkiinteistöt.

Suurin osa kiinteistöpäälliköistä voi löytää kustannussäästöjä yrityksen tulojen parantamiseksi katsoessaan tarpeeksi kriittisesti tutkimus- ja kehityskustannuksiansa.

 

 

4. Operatiiviset kulut

Operatiiviset kulut, ovat päivittäisiä kuluja, joita yritykselle aiheutuu liiketoiminnan ylläpitämisen seurauksena. Näitä operatiivisia kuluja voivat olla esimerkiksi vuokrat, apuohjelmat, kiinteistöverot jne.

Sinun tavoitteenasi voi olla esimerkiksi tuloksen maksimoiminen suhteessa operatiivisiin kuluihin. Tällä tavoin operatiiviset kulut tulevat ajan mittaan olemaan kiinteistöliiketoimintasi tehokkuuden tärkein mittari.

 

 

5. Nettotulos ja tuloksen kasvu

Nettotuotto on laskelma, jota käytetään tuloja tuottavien kiinteistösijoituksien analysointiin. Se on yhtä suuri kuin kiinteistön tuotot miinus tarvittavat toimintakulut. Nettotuotto on tapa analysoida kiinteistön kannattavuutta.

Kun tiedät kiinteistön nettotulot, tiedät kuinka paljon rahaa se tuottaa kaikkien kulujen ja tyhjillään olleiden tilojen jälkeen. 

 

 

Kasvata yritystäsi seuraamalla oikeita tunnuslukuja

Noudattamalla näitä viittä tunnuslukua, voit varmistaa kiinteistöjen pitkän aikavälin tehokkuuden, joka kasvattaa kassavirtaa ja maksimoi tuoton sijoittajalle. Tuottojen kasvattamiseksi sinun on minimoitava toimintakulut ja palveltava kiinteistövarainhoitajia laatimalla käyttöomaisuusinvestointisuunnitelmia, jotka optimoivat kustannukset ja vuokralaisten pysyvyyden.

Asiakkaat usein olettavat kiinteistöpäälliköiden tietävän vastaukset kaikkiin kysymyksiinsä mihin aikaan tahansa. Esimerkiksi, jos asiakas kysyisi salkkusi vajaakäyttöastetta juuri tällä hetkellä, pystyisitkö vastaamaan?

Jos vastasit ´kyllä´, olet oikealla tiellä liiketoiminnan suhteen. Jos vastasit ´ei´ tai olet epävarma, sinun on aika asettaa tarkat liiketoiminnan tavoitteet ja ottaa seurantaan nämä varainhoidon viisi tärkeintä tunnuslukua. Nyt on hyvä hetki aloittaa!