Samla in, hantera och rapportera hyresförteckningarna på ett enkelt sätt

Assetti erbjuder beprövade rutiner för att sammanföra och standardisera rapporteringen av intäkter, kostnader och hyresförteckning. Sammanställ hyresförteckningar från befintliga system genom integreringar och håll dig uppdaterad kring hyresavtalens status med hjälp av våra enkla filtreringsfunktioner. Assetti passar dina behov, oavsett om det handlar om nationell och multinationell tillgångsförvaltning eller riskkapital.

Report rent rolls

Hantera fastighetsportföljer och driftkostnader på detaljerad nivå

Få realtidsinsikter i driftkostnaderna för att kunna ta beslut som rör hyresförhållanden och reparationer. En visuell indelning av fastighetsportföljens mått för omsättningskostnader gör att du och dina intressenter kan ta snabba och välgrundade beslut. Håll dig alltid uppdaterad kring budgetläget och de faktiska siffrorna.

Manage property portfolios

Planera framtida reparationer och identifiera investeringsbehoven

Hantera utläggen och planera framtida reparationer från ett och samma ställe. Genom att ge åtkomst till dina nyckelintressenter kan du vara säker på att de får samma uppdaterade insikter i långsiktiga planer och potentiella investeringsbehov som du behöver inte längre skicka e-post eller dela kalkylblad fram och tillbaka – allt det här kan du göra i Assetti.

Plan future property repairs

Finansiell konsolidering av fastighetstillgångar på ett enkelt sätt

Sammanställ ekonomiska data från flera källor på en och samma plats och se det ekonomiska resultatet för en fastighet som visuella framställningar. Oavsett om portföljen består av enskilda eller blandade tillgångar omvandlar Assetti portföljdata till ett begripligt format och underlättar rapporteringen. Kontrollera och maximera avkastningen på ett enkelt sätt!

Se direkt hur det går för din fond

Assetti gör det möjligt att samarbeta kring fondrapporteringen genom att informationen om fastigheten, ekonomin och ägandet kombineras till en och samma vy. Om du behöver kontrollera hur det går för fonden eller uppdatera informationen kan du göra det i Assetti.

Över 20 miljarder euro i tillgångar förvaltas med hjälp av Assetti