Förenkla analyser och rapportering av hyreskassaflödet

Över 40 olika KPI:er kring hyresavtal och hyresförteckningar tillhandahålls åt dig i visualiserade formulär i Assetti. Du kan filtrera, rapportera och visualisera dina viktiga KPI:er när du vill. Med instrumentpaneler och tabellinformation säkerställer Assetti att uppgifter om beläggning, löptid och hyresnivåer alltid finns nära till hands.

Optimera kostnader och förbättra relationen till hyresgästerna

Visualisera KPI:er för driftkostnader, reparationer och driftnetto som överskådliga instrumentpaneler. Visuella framställningar av information om omsättningskostnader gör det enkelt att förbättra relationerna med hyresgästerna och optimera kostnader. Du kan filtrera och exportera alla nödvändiga data för vidare användning.

Identifiera investeringsbehov och viktiga reparationer snabbt

Att hantera reparationer och olika typer av investeringar är nu enklare än tidigare. Du kan identifiera investeringar och reparationer för samma geografiska område, portfölj eller en enskild fastighetstillgång baserat på de visualiserade KPI:erna. Det här gör att rapporteringen och det dagliga arbetet går snabbare.

Fastighetstillgångens ekonomiska resultat nära till hands

Ta reda på hur det går ekonomiskt för dina tillgångar direkt med Assettis visuella instrumentpaneler. Kommunicera med intressenterna och få den information som krävs kring driftnetto och avkastning i samma program. Med realtidsdata går det snabbt att ta välgrundade beslut.

Anpassad multifondsrapportering och visualisering

Förvalta flera olika fonder på ett effektivt sätt med Assettis anpassningsbara widgetbaserade fondrapportering. Justera eller ersätt olika KPI:er, leverera skrivna marknadsanalyser och sammanfattningar av fondens resultat. Välj de KPI:er som ditt team behöver och dela dem internt eller externt.

Över 20 miljarder euro i tillgångar förvaltas med hjälp av Assetti