4H har använt Assetti i ungefär två och ett halvt år nu. Tidigare hade man ingen programvara för att hantera sin fastighetsinformation.

    Över 20 miljarder euro i tillgångar förvaltas med hjälp av Assetti