Få en bättre förståelse för hyresschemat och hyresförteckningen

Med Assettis automatiserade hyresförteckningsrapportering kan du standardisera fastighetsförvaltningsprocesserna. Få realtidsinformation om hyresgäster, hyresavtal, hyror och hyresnivåer närhelst du vill. Publicera lediga objekt på annonsplatser eller i andra system med automatiserade funktioner för hantering av uthyrning.

Kommunicera snabbare och exaktare kring kostnader

Assetti ger dig helt automatiserade och integrerade KPI:er som visar hyresgästlönsamhet, reparationer och driftkostnader. Använd fastighetsjämförelsedata i portföljen och filtrera, visualisera och exportera dem för en fördjupad förståelse.

Automatisera datakällorna och följ investeringsplanen på ett effektivt sätt

Få realtidsinformation om nya investeringar och reparationer direkt. De data som du samlar in från anläggningsförvaltningssystem och andra datakällor i Assetti visualiseras automatiskt – vid sidan av långsiktiga reparationsplaner och KPI:er för anläggningskostnader.

Hantera avkastningen på ett enkelt sätt

Det har aldrig varit enklare att maximera avkastningen. Med uppdaterad information om avkastningen och tillgångsvärdet kan du få tillgången att ge bästa möjliga resultat. Om du eller dina intressenter arbetar utanför kontoret kan ni komma åt Assetti från vilken enhet som helst och snabbt hitta den information ni behöver.

Frigör tid med automatiserad fondrapportering

Skapa automatiserade mallar för kvartalsrapportering med Assetti. Detta minskar den manuella arbetsbördan så att du fullt ut kan koncentrera dig på att följa och analysera fastighetsfondens resultat. Samarbeta med investerarna och observera fondens affärsnytta och strategi gemensamt.

Över 20 miljarder euro i tillgångar förvaltas med hjälp av Assetti