Varför ska du lägga tid på att göra något som kan automatiseras?

Slipp uppdatera fastighetsdata manuellt, utan låt integreringarna göra jobbet åt dig. Assettis multipla integreringar säkerställer att dina flödar sömlöst från ett system till ett annat, och att data hålls uppdaterade och korrekta på samma gång. Spara värdefull arbetstid och fokusera på det viktigaste: att få din verksamhet att nå bästa möjliga resultat.

Få en unik Assetti-upplevelse

Utvecklingsmöjligheter med Assettis API

Vi anser att ett API är nyckeln till din framgång för en fastighetsförvaltningsverksamhet. Därför erbjuder vi våra användare ett modernt, kostnadsfritt API som vi håller uppdaterat och skyddat hela tiden. Det gör det möjligt för dig att anpassa integreringarna så att dina system kan fungera synkroniserat på bästa möjliga sätt. Om du vill utveckla integreringar med Assetti API är du välkommen att kontakta vårt säljteam.

Assetti API

Integreringar anpassade bara åt dig

Om du föredrar att få egna integreringar baserat på dina preferenser har vi ett team med experter som hjälper dig. Kontakta vårt säljteam för att ta reda på mer om våra integreringstjänster.

Kontakta oss

Vilka data kan du integrera i Assetti?

Bokföringsdata

Med hjälp av resultatintegreringar kan ekonomiska data flyttas från bokföringen till Assetti. Data kan följas på kontonivå från fliken med ekonomisk information och KPI:er.

Hyresförteckning

Integreringar av hyresförtecknings- och hyresdata görs för att säkerställa att hyresgästdata är uppdaterade och att KPI:erna är exakta. Informationen om hyresgästerna flyttas över från CRM-programvara eller programvara för bostadsförvaltning till Assetti.

Fakturering

Med hjälp av faktureringsintegreringar kan du skapa fakturor i Assetti som sedan skickas till bokföringssystemet för fakturering. Du behöver inte längre logga in till flera programvaror eller kopiera data för faktureringsändamål manuellt.

Reparationer

Reparationer, anläggnings- och omsättningskostnader samt budgetering av dessa är centralt. På samma gång som du integrerar reparationerna i Assetti kan du hålla reda på reparationer och kostnader i realtid.

Över 20 miljarder euro i tillgångar förvaltas med hjälp av Assetti