Ge intressenter tillgång till Assetti så att du kan kommunicera lättare

Förbättra kommunikationen genom att dela hyresavtalsinformationen med teamet och vakanserna med mäklarna. Enkel kommunikation med innehållsbaserade noteringar ger teamet full överblick över hyresgäster, hyresavtal och objekt. Assetti ger omedelbar tillgång till den information som du har beviljats åtkomst till.

Sammanställ och dela budgeten och de faktiska siffrorna

Minska användningen av kalkylblad och samarbeta med teamet i Assetti. Om du behöver skapa, hantera och följa upp budgeten hjälper Assetti dig att identifiera avvikelser och planera den framtida budgeten.

Snabbare beslutsfattande och mer effektivt samarbete

Du kan planera, hantera och följa anläggningskostnaderna i Assetti, oavsett om du är en lokal företagsledare eller en multinationell fastighetsinvesterare. Få en bättre bild av investeringsbehoven och kontrollera de pågående investeringarna när du vill. All den här informationen kan kommuniceras till investerare, tillgångsförvaltare och fastighetsförvaltare inom Assetti.

Filtrera, sök och rapportera – informationen är alltid tillgänglig

Förbättra rapporteringen genom att göra dina data enkelt tillgängliga för kollegerna. Sök, filtrera och rapportera – Assetti visar realtidsinformation om dina fastighetstillgångar. Oavsett om du arbetar ute på fältet eller på kontoret kan du enkelt sköta ekonomisk rapportering, göra analyser eller helt enkelt hitta de kontaktuppgifter som du behöver.

Hantera fonder proaktivt tillsammans med intressenterna

Stärk investerarnas engagemang med hjälp av visualiserad rapportering i Assetti. Ge åtkomst till investerare och erbjud dem fullständig insikt i hur det går för fastighetstillgångarna. Samla in och förfina data på ett säkert sätt och samarbeta på ett och samma ställe.

Över 20 miljarder euro i tillgångar förvaltas med hjälp av Assetti