Alla fastighetsdata på en och samma plats

Hantera din fastighets- och hyresinformation med Assetti. Ta del av integrerad och visualiserad rapportering för fastighets- och hyresavtalsportföljerna. Du hittar enkelt detaljer och kan samarbeta med ditt team genom att lägga till kommentarer, bilagor, förfallodagar och fastighets- eller hyresspecifik information.

Håll dig ständigt uppdaterad kring din fastighetsverksamhet

Assettis automatiserar dataprocesserna så att du kan ha uppdaterade data ständigt tillgängliga. Använd visualiserade rapporter för att få insikter i avgörande förändringar och fatta mer välgrundade beslut.

Håll kontakten med teamet och intressenterna

Oavsett om du vill samarbeta med ditt team, din tillgångsförvaltare eller med investerarna hjälper Assetti till att hålla dig uppdaterad och teamet att hålla sig organiserat. Om du ger kollegerna åtkomst får du aviseringar när någon gör ändringar eller uppdaterar uppgifter om fastigheter, hyror eller ekonomiska data. Ersätt e-postkedjor och kalkylblad med Assetti och jobba smartare ihop med dina kolleger.

Kartlägg verksamhetsresultaten och förbättra beslutsfattandet med visualiserade instrumentpaneler

Assetti ger visuella insikter i dina portföljer och gör det enkelt att analysera kassaflödet av hyresintäkter. Beläggning, viktad genomsnittligt hyreslängd (WALT) och information om hyresnivåer finns alltid nära till hands. Om du arbetar på fältet och behöver fatta viktiga beslut snabbt hittar du den information som krävs i Assetti från vilken enhet som helst, när som helst.

Över 20 miljarder euro i tillgångar förvaltas med hjälp av Assetti