Antti Jäntti, fastighetsförvaltare vid Finlands apotekspensionsfond har ansvaret för förvaltningen av en fastighetsportfölj värd 150 miljoner euro. Den här ansvarsuppgiften gjorde att han letade efter en lösning som skulle förenkla hans arbete och hjälpa honom att ge kunderna bättre service. Samtidigt ville han också stötta och hjälpa sina kolleger i deras arbete.

  Hur får man processerna att fungera smidigt och effektivt?

  Ett av de problem som Assetti löste för apotekspensionsfonden var förvaltning och engagemang genom information. Anttis arbetsuppgifter gick bland annat ut på att rapportera resultatet för den fastighetsportfölj som han ansvarar för.

  Rapporteringen sker varje månad, varje kvartal och varje år till styrelsen för pensionsfonden. Bland nyckeltalen finns grundläggande information som avkastning, vakanser och löptider, indelning av tillgångsfördelningen efter typ och plats, större utvecklingsbehov samt planerade kapitalutgifter.

  Men eftersom informationen var utspridd på flera olika platser och fanns i två separata IT-system tvingades Antti varje gång att analysera och sammanställa den manuellt. Genom att kopiera och klistra in skapade han sedan en rapport som han levererade antingen som en e-postbilaga till deltagarna före mötena eller lagrade i en filmapp på företagsservrarna.

  Det här var en tidskrävande och tålamodsprövande process, och det uppstod ofta fel.

  Assetti förändrade allt

  Genom att använda sig av Assetti kunde Antti lägga sin tid på att analysera och fundera över fastigheterna och deras resultat. Han sparade mycket tid och kunde hålla styrelsen uppdaterad på ett bättre sätt genom att köra dialogen via Assetti.

  Lösningens verkliga värde låg i att göra data explicita, begripliga och synliga. Det blir möjligt att identifiera alla avvikelser och analysera skälen bakom dem – och att vidta åtgärder.

  En av Anttis bästa erfarenheter är hans första upplevelse av Assetti.

  ”Innerst inne visste jag att två av mina fastigheter var olönsamma. Men när man faktiskt ser läget för första gången på en stor skärm blev det uppenbart på ett mycket tydligt och konkret sätt”, säger Antti Jäntti.

  Antti blev förbluffad när han insåg vilket slags påverkan dessa fastigheter hade på det övergripande resultatet för hans portfölj. Det ledde till att de två tillgångarna kunde säljas med framgång, vilket ökade avkastningen avsevärt.

  Utan Assetti hade Antti kanske agerat så här i alla fall, men programmet fungerade som ett viktigt stöd när beslutet skulle tas genom att skapa engagemang och få styrelsens godkännande, och resultaten levererades sedan.