• Varainhoito
  • 150 miljoonaa €

Antti Jäntti, Apteekkien eläkekassan kiinteistövarainhoitaja, on vastuussa 150 miljoonan euron arvoisen kiinteistösalkun hallinnoimisesta. Hän halusi käyttöönsä sovelluksen, joka helpottaisi kiinteistösalkun hallinnointia ja auttaisi palvelemaan asiakkaita paremmin. Lisäksi, hän halusi tukea ja auttaa hänen työkavereitaan työtehtävissään.

Kuinka saada prosessit toimimaan saumattomasti ja tehokkaasti?

Yksi ongelma, jonka Assetti ratkaisi Apteekkien eläkakessalle, oli tietojohtaminen. Antin vastuualueeseen kuuluu esimerkiksi kiinteistösalkun tuloksen/suorituksen raportointi.

Raportointi tehdään yrityksen hallitukselle kuukausittain, neljänneksittäin tai vuosittain. Tunnuslukuja on esimerkiksi yield, tyhjät toimitilat ja maturiteetti, varojen jako tyypin ja sijainnin mukaan, suurimmat kehitystarpeet ja suunnitellut pääomamenot.

Koska tieto oli hajautunut moniin eri paikkoihin ja kahteen eri IT-järjestelmään, Antin oli pakko yhdistää kaikki tieto manuaalisesti yhteen. Leikkaa-liimaa-menetelmällä hän teki joka kerta raportin, jonka hän toimitti joko sähköpostin liitetiedostona osallistujille ennen kokousta tai tallenti sen yrityksen serverin kansioon.

Tämä oli aikaa vievää, turhauttavaa, ja altisti tiedon virheille.

Assetti muutti tilanteen täysin

Assettia käyttämällä Antti pystyi käyttämään aikansa kiinteistöjen tilanteen analysointiin. Hän säästi tällä tavalla paljon aikaa ja sai hallituksen sitoutettua mukaan prosessiin, kun kommunikointi tapahtui suurimmaksi osaksi Assetissa.

Sovelluksen suurin lisäarvo tuli siitä, kun tieto oli tarkkaa, helposti ymmärrettävää ja visuaalista. Nyt Antin on mahdollista huomata poikkeavuudet ja analysoida syitä niiden takana, ja toimia heti Assetin tarjoaman tiedon perusteella.

Yksi Antin parhaista Assetti-kokemuksista oli ensimmäinen kerta, kun hän käytti Assettia.

“Tiesin, että kaksi kiinteistöäni eivät olleet tuottavia. Ällistyin, kun lopulta näin näiden kiinteistöjen kokonaisvaikutuksen salkkuun Assetissa. Asia oli tehty selväksi konkreettisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla”, sanoo Antti Jäntti.

Antin nähdessä kiinteistöjen vaikutuksen salkun tuottavuuteen, hän päätti myydä nämä kaksi kiinteistöä. Päätös oli hyvä: salkun tuottoprosentti nousi tämän jälkeen merkittävästi.

Antti olisi todennäköisesti toiminut tässä tilanteessa samalla tavoin ilman Assettiakin. Assetti oli kuitenkin tässä päätöksenteossa merkittävässä roolissa: Assetin avulla hän sai hallituksen sitoutumaan ja hyväksymään myyntipäätöksen, joka lopulta tuotti merkittäviä tuloksia.