Gør analyse og rapportering af cash flow i forbindelse med lejeindtægter enklere

Du får over 40 forskellige KPI'er om lejeaftaler og lejeindtægter i visualiseret form i Assetti. Du kan filtrere, rapportere og visualisere de vigtige KPI'er, når det passer dig. Med dashboards og tabeller sikrer Assetti, at oplysninger om belægning, løbetid og udlejning altid er lige ved hånden.

Optimer omkostningerne og få et bedre forhold til lejerne

Visualiser jeres KPI'er for driftsomkostninger, reparationer og nettodriftsindtægter som overskuelige dashboards. Visuelle fremstillinger af jeres OPEX-oplysninger gør det nemt at forbedre forholdet til lejerne og
optimere omkostningerne. Du kan filtrere og eksportere alle nødvendige data til videre brug.

Identificer hurtigt investeringsbehov og kritiske reparationer

Håndtering af reparationer og investeringstyper er nemmere end før. Du kan identificere investeringer og reparationer for et geografiske område, en portefølje eller en individuel ejendom baseret på de visualiserede KPI'er. Det gør rapportering og det daglige arbejde hurtigere.

Ejendommenes finansielle performance lige ved hånden

Se den finansielle performance for jeres aktiver på et øjeblik med Assettis visuelle dashboards. Kommuniker med interessenter og få de nødvendige oplysninger om jeres driftsindtægter og afkast i samme applikation. Med
realtidsdata kan I hurtigt træffe de rigtige beslutninger.

Tilpasset rapportering og visualisering af flere fonde

Administrer effektivt flere fonde med Assettis tilpassede widgetbaserede fondsrapportering. Juster eller udskift forskellige KPI'er, lav skriftlige markedsanalyser og resuméer af fondens performance. Vælg de KPI'er, du eller dit team har brug for, og del dem internt eller eksternt.

Aktiver for over 20 milliarder euro bliver forvaltet med Assetti