16 December, Helsingfors, Finland

Assetti har slutfört en investeringsrunda till ett värde av 700 000+ € för att ytterligare expandera på de viktigaste europeiska fastighetsmarknaderna. Genom denna investering välkomnar Assetti en strategisk investerare från Danmark till ägargruppen. Assetti antogs tidigare under 2018 till Business Finlands program ”Young Innovative Companies” (YIC), vilket tillsammans med denna investering utgör en stabil grund för att stärka Assettis ställning som förstahandsvalet inom fastighetsförvaltning i Europa och senare i global skala.

”Vi välkomnar ELF Development till vårt investerarteam. De ger oss värdefulla insikter och kontakter i industrin när vi utvecklar och utökar vår verksamhet utanför norra Europa”, säger Hannu Rantanen, medgrundare och VD på Assetti.

”Vi tyckte att Assetti var ett verkligt innovativt och utmärkt alternativ för behoven inom fastighetsbranschen med dess enkla approach för dataintegration. Vi är själva är en aktör i branschen och anser att digitaliseringen kommer att vara en av de viktigaste drivkrafterna under de kommande åren, och därför kändes det naturligt att investera i proptech”, säger Andreea Kaiser, styrelseordförande för ELF Development A/S.

Med finansieringsrundan får Assetti en ny kund och kommer in på en ny marknad, Danmark. Med tillträdet på den danska marknaden utökar Assetti sin närvaro i norra Europa. Assetti tillhandahåller ett nytt och innovativt proffsverktyg, som är enkelt att använda och som ger förbättrad effektivitet, kommunikation och transparens för proffs inom investeringar i fastighetsförvaltning.

Om ELF:

ELF Development är ett privatägt, väl kapitaliserat fastighetsbolag med expertis inom utveckling av omfattande stadsområden samt ägande och förvaltning av en stor portfölj av investeringsfastigheter i Danmark. Bolaget har för närvarande över 2 000 bostadsenheter i sin danska utvecklingspipeline för leverans till bostadsrättsköpare och institutionella investerare. ELF Development utvecklar stadsområden i Stor-Köpenhamn och södra Sverige, med IrmaByen.dk som nyaste exempel.

Om Assetti:

Assetti är ett finskt proptech-bolag som tillhandahåller en innovativ digital lösning för asset management inom fastighetsförvaltning. Assetti håller med sina fler än 40 kunder och 600 användare på att bli industristandard bland proffs inom investeringsförvaltning. Assettis egen mjukvara för samman all fastighetsrelaterad data i en applikation, vilket gör det möjligt för användaren att hämta viktig information om portföljer, fastigheter, hyror och kontakter. För att eliminera tidskrävande manuellt införande av data, tillhandahåller Assetti även en komplett integration av befintliga system och datakällor.

 

För mer information kontakta:

Hannu Rantanen, VD och medgrundare av Assetti
Telefon: +358 40 5378722
E-post: hannu@assetti.pro
Webbplats: www.assetti.pro