Eftersom många fastighetsförvaltare fortfarande använder Excel och olika beslutsstödsverktyg med framgång i sitt dagliga arbete finns det många välmotiverade frågeställningar som väcks när det kommer till programvara för fastighetsförvaltning och nödvändigheten av att skaffa sådan programvara. För att inleda det här inlägget så konkret som möjligt har jag räknat upp några av de vanligaste frågorna från våra presumtiva kunder här.

De här frågorna som de har ställt utgår från Assetti, vår molnbaserade lösning för fastighetsförvaltning. Så inlägget täcker inte in samtliga aspekter, men jag hoppas att svaren på frågorna kommer att hjälpa dig att göra en god bedömning av de möjliga fördelar som programvara för fastighetsförvaltning kan medföra för din verksamhet.

1. Vilka problem kan en programvara för fastighetsförvaltning lösa?

Det är svårt att hålla sig uppdaterad kring hur det går med alla portföljer, fastigheter, hyresgäster och hyresavtal samtidigt som man bollar med kassaflödet mellan driftskostnader och intäkter.

Programvara för fastighetsförvaltning ger möjlighet att ta informerade beslut kring sådana frågor som var investeringar ska göras. Man kan exempelvis schemalägga renoveringar eller planera avyttringen när en egendom ska säljas, alltihop baserat på exakt och tidsnära information. Informationen finns tillgänglig via en mobil eller stationär enhet, dygnet runt.

2. Hur skulle en fastighetsförvaltningslösning skapa värde åt mina kunder?

Programvara för fastighetsförvaltning håller fastighetsportföljen uppdaterad, möjliggör snabbare fastighetstransaktioner och ett mer effektivt beslutsfattande. Man åstadkommer effektivitetsvinster genom att optimera intäkter och kostnader i kombination med bättre affärsplaner.

Med en tydlig visualisering av alla nödvändiga data beräknade utifrån fastighetsbranschens standarder och normer går det inte bara snabbare och lättare att utföra analysen, utan den ger även stöd för en samarbetsprocess vid beslutsfattandet. Med andra ord kan man lägga mer tid på kundservice, strategi och genomförande än på manuell datainsamling, sifferexercis och rapportskrivande åt klienterna.

 

Assetti: property asset management software
Assetti är ett samarbetsverktyg för fastighetsförvaltare och investerare

 

3. Var och hur importerar man källdata?

Programvara för fastighetsförvaltning som Assetti samlar in alla fastighetsanknutna data från de befintliga datakällorna som Yardi, SAP; MRI, Bison.Box eller till och med Excel-ark. Vi skapar scheman, alltså kartlägger data åt dig. Vi har skapat branschanpassade formler för att få fram beräkningar inom lösningen, t.ex. resultatindikatorer för att visualisera data.

4. Hur fungerar konfigureringen?

Det finns ett antal alternativ inledningsvis; klienten kan själv importera data eller också kan Assettis team göra detta. I det här alternativet ingår även utbildning. En annan fördel med Assetti är att vi kan erbjuda avancerade alternativ som att ansluta via API:er för sömlös uppdatering av data.

5. Vilken utrustning behöver jag?

För den moln-/webbläsarbaserade lösningen behöver man egentligen inte någon särskild utrustning; en enkel Mac eller PC eller till och med en smart mobiltelefon eller datorplatta med en modern webbläsare som Chrome är allt som behövs för att visa lösningen eftersom den utför all behandling åt dig och du bara söker i den.

6. Är mina data säkra i molntjänsten?

Du måste be tjänsteleverantören om värdhantering, tjänstnivåavtal, informationssäkerhetsrutiner osv. för att försäkra dig om att data är tillräckligt skyddade. I allmänhet skulle jag säga att inom många molntjänster hanteras de här sakerna bättre än inom företag som kör sin egen lokala lösning, eftersom de granskas fortlöpande och deras verksamhet bygger på att dataintegriteten bevaras.

[kkstarratings]