Att få en helhetsöverblick av fastighetsportföljens ekonomiska resultat eller hyresförteckningen kan vara komplicerat och kräver i bästa fall mycket manuellt specialarbete. Fastighetsförvaltningssystem erbjuder en utmärkt lösning på den här utmaningen – förutsatt att de distribueras korrekt och personalen vet hur de ska användas för att möta behoven.

Alltför ofta när jag samtalar med användarna får jag emellertid intrycket att systemet inte har förbättrat organisationens resultat så mycket som det var tänkt. Så hur skulle en lämplig lösning för fastighetsförvaltning (exempelvis Assetti) kunna förändra detta till det bättre?

  1. Den hjälper dig att finslipa din strategi
  2. Den gör det möjligt att förmedla ett enhetligt budskap
  3. Den förbättrar datakvaliteten

1. Bygg upp en tydlig strategi och engagera teamet

Att välja en fastighetsförvaltningslösning för att effektivisera sin verksamhet kräver en mer strategisk metod än att bara köpa ett IT-system på grund av dess funktioner. För att dra nytta av alla fördelar för organisationen behöver man övertyga sina medarbetare och intressenter om att de ska använda lösningen i den dagliga verksamheten. För att det ska lyckas behöver de känna att systemet hjälper dem att utföra arbetet bättre och enklare.

Strategier ses ibland som tunga och svåra att införa, men en strategi fungerar som stommen i verksamheten. Det är också skälet till att investerarna väljer ett visst tillgångsförvaltningsföretag för att öka värdet på sina fastighetsinnehav. Ett specialkonstruerat verktyg för fastighetsförvaltning erbjuder ett effektivt sätt att kommunicera och införa den valda strategin.  All information som teamet och intressenterna behöver finns nära till hands – var som helst och när som helst. En lösning av det här slaget hjälper en också att samla in den information som behövs för att bygga upp och uppdatera strategin. Alla teammedlemmar kan samarbeta kring en viss fastighetsstrategi eller affärsplan – och dela den direkt med investeraren.

2. Prioritera transparent kommunikation

Historien igenom har människor insett att de kan åstadkomma mer om de samarbetar i grupp. En mycket viktig del av ett effektivt gruppsamarbete har alltid varit god kommunikation. I en digital värld innebär detta ofta både tillgång till den information som behövs och möjlighet att dela den enkelt inom ett arbetsteam.

Vi känner alla till det dagliga flödet av e-postmeddelanden med bifogade filer. Man kanske har användbar information i flera dagar efter att ett visst meddelande har kommit in, men kan sedan inte hitta den igen eftersom man bara kommer ihåg hälften av ämnesraden eller avsändaren. Man kanske till och med hamnar i en situation där hyresgästen ringer upp för att diskutera vissa detaljer i hyresavtalet och behöver då omedelbar åtkomst till informationen. Eftersom informationen kan vara utspridd måste man troligtvis be om ursäkt och be att få återkomma till kunden.

Tiillgångsförvaltare som delar information på ett användbart sätt och ofta är de som får en konkurrensfördel på marknaden. Genom transparens kan de skapa förtroende, vilket är mycket uppskattat av investerarna.

3. Lägg mindre tid på rader och kolumner

Fastighetsförvaltare är vana vid att hantera stora kalkylblad fulla av sifferdata. I den digitala värld som vi nu vistas i har vi mer än tillräckligt med data. Men hjälper detta oss att fatta dagliga beslut?

Förmodligen inte. Huvudskälet till detta är att data fragmenteras till flera system och dokument. Dessa olika datakällor är inte alls kompatibla eller direkt jämförbara med varandra. Det innebär att tillgångsförvaltarna tvingas utföra mycket manuellt arbete – ofta i kalkylblad – för att få ordning på dem. Och fortfarande består data bara av siffror i rader och kolumner!

Tillgångsförvaltare kan förbereda sig på marknadsförändringar och avvikelser med hjälp av datadrivna verktyg som hjälper till att förbättra kvaliteten på data och gör det möjligt att fatta snabba beslut vid behov.

Hur kan vi hjälpa dig?

Assetti handlar om att tillhandahålla ett enhetligt ramverk för fastighetsförvaltning. Vårt mål är att hjälpa dig att förfina dina data från valfria källor och format till en enda enhetlig och jämförbar form – vilket gör att tillgångsförvaltarna enkelt kan basera sina beslut på rätt information. Lösningen innehåller enkla sätt att hålla dessa data uppdaterade så att de förblir tillförlitliga närhelst man behöver fastighetsinformationen – oavsett om man är ute efter kvalitativ eller kvantitativ information.

Assettis vision är att förbättra klientens fastighetsförvaltningsverksamhet på följande sätt:

   • Utökat samarbete och datadelning mellan samtliga intressenter
   • Erbjuda ett modernt verktyg för helhetsövergripande informationshantering
   • Göra data ”levande” så att de ger stöd för bättre beslutsfattande

[kkstarratings]